امپراتوری شما

type

جاده‌ای به سوی سلطه‌جویی

این کار یک مرد عادی نیست. باید نگرشی آنقدر شفاف داشته باشید که کل یک جمع را الهام بخشد. شهری را بسازید که مردمان شما حقیقتاً آن را بپرستند؛ شهری که با اعتقاد راسخ از آن دفاع خواهند کرد. امپراتوری تجارت‌محوری را پایه‌گذاری می‌کنید یا یک قلمرو خودکفا می‌سازید؟ آیا با تهدیدها مهربانانه برخورد می‌کنید - یا تهدیدی بدتر از آن را برمی‌گردانید؟ نگرشتان را با اشتیاق به اجرا بگذارید و از آن در برابر همه مخالفان دفاع کنید. هیچ کسی یارای متوقف کردن شما را نخواهد داشت.

Coming soon

طرحی بریزید

نسبت به گزینه‌هایتان هوشمندانه عمل کنید. دانستن اینکه چه زمانی باید قلمروتان را گسترش دهید و چه زمانی برای تقویت زیرساخت‌ها بهتر است به یک کارشناس نیاز دارد. ارتشی که ساز و برگ نداشته باشد به سرعت از حرکت باز می‌ایستد. آیا از پایگاه‌های مرزی محافظت می‌کنید و مرکز را آزاد رها می‌کنید، یا می‌گذارید سرنوشتشان را شانس رقم بزند؟ هرچه بهتر برنامه‌ریزی کنید، قدرتمندتر خواهید شد.

مهارت‌هایتان را شکوفا کنید

هزاران راه برای کسب تخصص وجود دارد. با تبدیل کردن روستاهای خود به دژها، مراکز فرهنگی، کمپ‌های نظامی یا انبارهای منابع، با شرایط وفق پیدا کنید. حریف‌هایتان را تحلیل کنید و بهترین راهبرد نظامی را برای خنثی کردن راهبرد آنها ایجاد نمایید. قهرمانتان را طوری آموزش دهید که به بهترین نحو کمک ارائه دهد؛ این کمک می‌تواند تهیه ساز و برگ‌های مورد نیاز روستا باشد، یا ارائه قدرت محض در میدان نبرد. راهبردهای مخفی همه‌جا هستند، آماده اینکه برملا شوند.

کاوش کنید، گسترش دهید و منهدم کنید

جهان تراوین دارای مناطق بی‌شماری برای کاوش و جستجو است. واحه‌های منبع‌خیز را کشف کنید، آنها را رسماً به مالکیت خود در آوردید، و تولیداتتان را دوبرابر کنید. اگر هنوز هم تشنه هستید، می‌توانید همسایگانتان را وادار به حمایت از قلمرو خود بکنید - یا بگذارید در آن غرق شوند. اگر به صورت اتفاقی به یک دست‌ساخته قدیمی و شدیداً محافظت‌شده برخوردید، آگاه باشید. در افسانه‌ها گفته شده که اگر کسی چیزی بدزدد و نحوه استفاده از آن را بفهمد، قدرتی خارق‌العاده به بار خواهد آورد.

“امپراتوری هزار ساله‌ای برپا کنید!”